Home

Integriteit en efficiëntie bij overheidsopdrachten

 

Intefo is geen onderneming in de economische zin van het woord. Het is nochtans een hele onderneming de regelgeving in verband met overheidsopdrachten te doorgronden en correct toe te passen. Met correct wordt niet alleen “in overeenstemming met de wet” bedoeld, maar ook op de juiste wijze, om efficiënt die goederen en diensten aan te kopen, die het beste aan een bestaande behoefte beantwoorden.

Een eerste vraag is die naar de behoefte. Wat is de werkelijke behoefte? Om een voorbeeld te geven: heeft men behoefte aan een wagen of heeft men behoefte aan transport? Hoe vaak wordt een dienstwagen gebruikt? En kan men dit vooraf plannen? Komt een huurwagen in aanmerking? En welke is de economisch voordeligste oplossing? Moet trouwens dit transport wel altijd plaatsvinden? Kan een deel van de vergaderingen niet vervangen worden door videoconferenties? Financiële restricties zijn vaak een aanleiding tot het in vraag stellen van werkwijzen en van uitgaven die voordien als onontbeerlijk geacht werden.

Een veranderende economische omgeving, de toenemende zorg voor het milieu en de internationale aanvaarding van het begrip “duurzaamheid”, ook op sociaaleconomisch vlak, leiden ertoe dat behoeften nu anders geformuleerd worden dan slechts een decennium geleden. Dit heeft ook een invloed op de reglementering van overheidsopdrachten. Zowel de herziene overeenkomst over overheidsopdrachten, in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, als de nieuwe Europese richtlijnen erkennen deze evolutie en laten selectie- en gunningscriteria toe, die aan duurzaamheidsdoelstellingen op sociaal en ecologisch vlak beantwoorden.

Het is nu aan de nationale wet- en regelgevers deze nieuwe mogelijkheden op zinvolle wijze in een nationale reglementering om te zetten. Laat ons hopen dat onze Belgische excellenties erin slagen dit te doen zonder de aanbestedende overheden met een hoop nieuwe administratieve taken te overladen en ze de vrijheid geven binnen de beleidsdoelstellingen optimaal van de geboden mogelijkheden gebruik te maken.

www.intefo.be

V.U. Carine Missiaen